Memede Fibroadenom

Memede Fibroadenom 
İyi huylu bir meme tümörüdür. Yavaş büyür ve genellikle ağrısızdır. Boyutları birkaç cm’ye ulaşabilir.

Normal bir memede sert ve daha yumuşak kısımlar ele gelebilir. Ancak  dikkatli bir muayene ile fibroadenom, bu pütürlü doku içinde daha sert kıvamda bir yapı olarak hissedilir.

Oluşum nedenleri net olarak bilinmez, ancak büyümesinin cinsel hormonlarla ilgisi vardır. Özellikle genç kadınlarda daha sık görülürler . Hamilelikte ve östrojen tedavisi sırasında boyutlarında artış beklenebilir. Menopoz sonrasında genellikle küçülürler.

Varlığı, meme kanserini riskini arttırmaz. Teşhiste genellikle önce muayene ve ultrason kullanılır.  Memede Fibroadenom  benzeyen tümör saptandığında esas sorun çoğu zaman, oluşumun fibroadenom olduğundan ve kanserli bir tümör olmadığından emin olmaktır. Bu nedenle gerekli görülürse (30 yaş üzerinde) mamografi veya biyopsi de yapılmalıdır. Şüpheli durumlarda fibroadenomların çıkarılması tavsiye edilirken, birçok durumda sadece boyutlarının ultrasonla takip edilmesi tercih edilir.

Memede Fibroadenom
Dr. Fuat AKÇA
Hipokrat Laboratuvarları & Görüntüleme